Velcro tape color samples ตัวอย่างสี เวลโกเทป หรือตีนตุ๊กแก

Image รูปภาพ

Velcro tape color samples

ตัวอย่างสี เวลโกเทป หรือตีนตุ๊กแก

ตัวอย่างสี เวลโกเทป หรือตีนตุ๊กแก

Products in this image สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เวลโกเทป (ตีนตุ๊กแก)
Velcro tape เวลโกเทป (ตีนตุ๊กแก)

Width: 1 inch

color: see color samples

ขายส่ง/ปลีก สามารถตัดแบ่งขาย

ความกว้าง: 1 นิ้ว

สี: สามารถเลือกได้จากตัวอย่างแถบสี

Category หมวดหมู่
Garment Accessories อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย