Fabric-covered button mold บล๊อกกระดุมปั๊มผ้า

Fabric-covered button mold

Description รายละเอียด

Good quality mold. Made of brass and wood.

ทำจากทองเหลืองและไม้อย่างดี ทนทานใช้งานได้นาน

ราคาตามขนาด

*เบอร์ 16, 18, 20, 22, 24 สามารถเพิ่มเงินเพื่อซื้อแกนสำหรับทำแบบนูนได้ค่ะ

** เบอร์ 24, 28, 30, 32 ,34, 36, 40, 50 สามารถเพิ่มเงินเพื่อซื้อแกนสำหรับทำกระดุม 2 ชั้นได้ค่ะ

แกนกลางสามารถเปลี่ยนเป็นแบบทรงนูนหรือทรงแบนได้

Category หมวดหมู่
Maker Machine อุปกรณ์ทำกระดุมปั๊มผ้า

Images of this product รูปภาพที่เกี่ยวข้อง